Planinsko Društvo Vrhnika

Zgradimo novo kočo

4. redna seja Gospodarskega odseka

*  2. točka dnevnega reda: Poročilo o prijavi v svetovalni pisarni PZS Milan Jerman je prisotne seznanil, da je bila prijava v Svetovalni pisarni PZS poslana

Več >>

1. redna seja UO PD Vrhnika

*  3. točka dnevnega reda: Poročilo Gospodarskega odseka o poteku del na zavetišču na Planini Roman Novak, kot načelnik Gospodarskega odseka je poročal o poteku del

Več >>

2. redna seja Gospodarskega odseka

*  2. točka dnevnega reda: Predlog pobude in zahteve za novo zavetišče na Planini Mitja Kovačič je seznanil prisotne o tem, da voda in elektrika zadostujeta

Več >>

1. redna seja Gospodarskega odseka

*  2. točka dnevnega reda: Določitev  zunanjih mer za novo zavetišče na Planini Milan Jerman  je seznanil prisotne z  obstoječim stanjem objekta. Mere objekta so: širine 8,35

Več >>

5. redna seja UO PD Vrhnika

*  4. točka dnevnega reda: Adaptacija zavetišča na Planini. Milan Jerman in Roman Novak sta pripravila predlog za gradbeni odbor, ki bo delal na projektu adaptacije

Več >>