Planinsko Društvo Vrhnika

Aktualno

Sončki

Sončki po Poti ob rimskem zidu

Na prvem pohodu v januarju smo Sončki spet spoznavali bližnjo okolico Vrhnike. Tokrat smo obiskali ostanke rimskega zidu iz obdobja od sredine 3. do začetka

Več >>

2. redna seja Gospodarskega odseka

*  2. točka dnevnega reda: Predlog pobude in zahteve za novo zavetišče na Planini

Mitja Kovačič je seznanil prisotne o tem, da voda in elektrika zadostujeta za potrebe 60 gostov. S tem, da se voda za kuhanje prekuhava in za sanitarije, kjer je napis, da voda ni pitna. Kapnica se daje redno v analizo. Predlaga, kot je bil predlog inšpektorja, da se v zbiralnik vode namesti UV žarnica. Potrebuje priročno skladišče in skladišče za pijačo in hrano. V jedilnici mora biti zidana peč s pečnicami, da se ohrani domačnost zavetišča. V kuhinji se skozi vse leto kuri štedilnik na trda goriva, tudi ta je nujno potreben, ter zadostne odlagalne površine ob štedilnikih in pomivalnih koritih.

Elektroinštalacije se projektira kot če bi bil objekt napajan iz trafo postaje. Prav tako tudi vodovodne inštalacije kot bi bil objekt priključen na javni vodovod.

Projektant arhitekt pojasni, da se opusti idejni projekt širitve zavetišča iz leta 2011. Začne se z novim idejnim projektom zavetišča. Takim, da bo zadoščal za 60 gostov in dovolj veliko kuhinjo za pripravo hrane. Zavetišče mora imeti ločene sanitarije za osebje, goste moške in ženske.

Predlog za idejni projekt novega zavetišča: širine 10 m, dolžine 15 m, s kletjo, pritličjem in uporabnim podstrešjem. Objekt naj ima nadstrešek nad vhodnimi vrati. S točilnim pultom, ki omogoča zunanjo postrežbo iz notranjosti.

Projekt mora ustrezati vsem veljavnim pravilnikom, standardom in predpisom.

Milan Jerman vloži pri Oddelku za prostor Vlogo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

PD Vrhnika predlagamo, da sprejme nove gabarite zavetišča 10,80 m x 15,80m.

Sklep:

1.    Projektant arhitekt Polde Torkar bo do naslednjega sestanka pripravil idejni tloris novega zavetišča.

2.    Milan Jerman vloži vlogo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

Delite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn