Planinsko Društvo Vrhnika

Mladinski odsek

Ustanovljen je bil leta 1964 na Mali Poljani pod Storžičem in Kriško goro. Leta 1965 je bil izvoljen 11 članski Upravni odbor, še isto leto pa smo na osnovnih šolah Ivana Cankarja in Janeza Mraka ustanovili planinski skupini. Leta 1976 pa v vrtcu še sekcijo cicibanov V šolah smo organizirali predavanja na temo planinske šole in veliko učencev je osvojilo znak Pionir planinec, kasneje pa Mladi planinec, ki ga podeljuje Planinska zveza Slovenije. Danes delujeta planinski skupini na OŠ Ivana Cankarja in OŠ Antona Martina Slomška, planinskih pohodov pa se udeležujejo tudi učenci iz osnovnih šol Bevke, Drenov Grič in Log – Dragomer in iz Mednarodne šole v Ljubljani.

Organiziramo mesečne pohode za osnovnošolce, zimske in poletne tabore za osnovnošolce in mladino. Slednji potekajo neprekinjeno že od leta 1965. Zavzetost članov Mladinskega odseka za delo v šolah in pri organizaciji pohodov in taborov je nihala, prav tako številčnost aktivnih članov. Tudi zanimanje osnovnošolske mladine za tabore in pohode se je spreminjalo, vendar delovanje ni bilo nikoli prekinjeno. Bili so časi, ko se je izletov in taborov udeležilo le nekaj osnovnošolcev, bila pa so tudi leta, ko se je izletov udeleževalo čez sto planincev, v taborih pa smo komajda uspeli najti dovolj prostora za vse šotore. 

Zimovanja se je organiziralo na Planini nad Vrhniko, v zadnjih letih pa potekajo 4 dnevna zimovanja na Komni ali na Planini na Kraju, ki sta lepi izhodišči za zimske ture na bližnja Sedmera jezera, Bogatinsko sedlo, Lanževico ali Krnska jezera.

Med leti 1966 in 1983 je izhajalo glasilo Markacije, v katerih se je objavljalo vtise z gora, risbe in pesmi. Leta 1994, ob jubilejnem 30. taboru smo izdali Markacije, ki so bile opremljene tudi s fotografijami. Od leta 2003 jih izdajamo enkrat letno po končanem taboru, skupaj s spominsko zgoščenko tabornih fotografij pa jih prejmejo vsi udeleženci tabora. Od jubilejnega 40. tabora na Jezerskem vsako leto izdelamo tudi taborne razglednice, ki razveseljujejo svojce in prijatelje udeležencev, pa tudi naše sponzorje. V sedemdesetih in osemdesetih letih smo organizirali številna predavanja znanih Slovencev, ki so nam predstavljali lepote naših in tujih gora ter dosežke slovenskega alpinizma.

Posamezni člani Mladinskega odseka so se začeli spogledovati z alpinizmom. Kot pripravniki so se leta 1966 registrirali v Akademskem alpinističnem odseku v Ljubljani. Delovanje alpinistov je kasneje zamrlo, leta 1983 pa se je ponovno porajala želja po aktivnejšem udejstvovanju. Člani Mladinskega odseka so skupaj z nekaterimi drugimi navdušenimi plezalci ustanovili Notranjski alpinistični odsek. Aktivno članstvo v Mladinskem odseku se je s tem prepolovilo in številni mladinski vodniki so vse več svojega prostega časa posvečali delovanju novoustanovljenega alpinističnega odseka. Kadrovske težave so zatem pestile Mladinski odsek vse do leta 1990. To se je kazalo tudi pri številu udeležencev na pohodih in v taborih.

V Mladinskem odseku so bile ustanovljene številne sekcije. Nekatere od njih so po krajšem delovanju zamrle, nekatere pa so se preoblikovale. Tako sta nekaj časa delovali fotografska in jamarska sekcija. Slednja se je kasneje preoblikovala v samostojno Jamarsko društvo Ivan Michler Vrhnika. Osemnajstega novembra 1977 je bil iz vrst članov Mladinskega odseka ustanovljen Odsek varstva narave in gorske straže, ki pa je kasneje prenehal delovati. 

Poleg planinarjenja smo se udeleževali tudi različnih drugih akcij in prireditev v okviru Planinskega društva na Vrhniki in širše. Pri koči na Planini smo sodelovali pri postavljanju koče ter na delovnih in čistilnih akcijah. V času, ko je bila koča brez oskrbnika smo pomagali pri oskrbovanju koče, večkrat smo pripravili tudi prvomajsko kresovanje. Organizirali smo plesne vaje in še danes veljamo za dobre plesalce. Udeleževali smo se orientacijskih tekmovanj in Športne olimpijade na Vrhniki. Udeležili smo se Igmanskega marša in Zbora jugoslovanskih pionirjev planincev v Makedoniji. Sodelovali smo pri nošenju Titove štafete in kurirčkove torbice. Ob 20. letnici delovanja smo v Cankarjevem domu na Vrhniki pripravili razstavo fotografij s predavanjem, 30 let taborjenja pa smo obeležili z razstavo fotografij iz vseh taborov in s prikazom videokasete iz jubilejnega tabora na Rudnem polju.

V času delovanja Mladinskega odseka smo izšolali preko 40 vodnikov, 6 mentorjev planinske vzgoje in 7 mladinskih voditeljic. Trenutno imamo 14 aktivnih vodnikov, ki se morajo za ohranitev statusa redno usposabljati. Pri organizaciji pohodov in taborov jim pomagajo številni entuziasti, ki poskrbijo za stvari, za katere ni potrebna vodniška izkaznica. Od leta 2006 naprej imamo po enega predstavnika v Upravnem odboru Mladinske komisije PZS in v Pokrajinskem odboru mladinskih odsekov Notranjske.

Občina Vrhnika je leta 1972 Mladinski odsek odlikovala s plaketo Ivana Cankarja, 

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije pa leta 2014 z najvišjim priznanjem »Mladina in gore«.

Največja akcija Odseka je še vedno vsakoletna organizacija letnega planinskega tabora v eni izmed gorskih dolin. Kar nekaj težav imamo z iskanjem primernih tabornih prostorov, saj taborjenje ni več mogoče na nekdanjih prostorih v Tamarju, Zadnji Trenti, Zadnjici, Vratih, Logarski dolini in v Bohinju. Spremenili pa se niso le taborni prostori, spreminja se tudi bivanje v taboru. Hrano, ki smo jo nekoč tovorili v nahrbtnikih, sedaj prevažamo s kombijem. Zidan »šporgert« so nadomestili plinski gorilci. Posodo, ki smo jo nekoč pomivali z mivko v mrzli reki, pomivamo s toplo vodo in detergentom. Pijačo, ki smo jo nekoč hladili v snegu, ki smo ga prinesli iz pol ure oddaljenega snežišča, sedaj hladimo v hladilniku. Izkopane lantrine z lopatko in apnom za posipanje so nadomestila stranišča z vonjem po kemikalijah (imenujemo jih modro čudo). Kamion, ki odpelje ves tovor na taborni prostor je iz leta v leto večji in bolj poln. 

Nekaj pa kljub vsem spremembam ostaja. Ostajajo lepi občutki po dolgih in težkih turah, ostaja veselje in dobra družba, ostaja smeh ob dogodivščinah, ki jih ne bomo nikoli pozabili.  

Besedilo je povzeto po brošuri, ki je bila izdana leta 2010 ob 50 letnici društva.

Mladinski odsek

Dvodnevni izlet Ratitovec

Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika je v mesecu juniju izvedel dvodnevni planinski pohod v okviru planinskega krožka. Izleta se je udeležilo 25 otrok. V soboto,

Več >>
Mladinski odsek

Planinski tabor Jezersko 2022

Pozdravljeni, šolsko leto je skoraj že za nami, počitnice so že v pričakovanju in z njimi tudi planinski tabor. Čas je, da vašega otroka povabimo

Več >>
Mladinski odsek

Pohod na Žusem

Pozdravljeni mladi planinci in planinke! Mladinski odsek PD Vrhnika vabi na planinski pohod na Žusem (669 m.n.m.). Pohod bo v soboto, 9.4.2022. Naš pohod bomo pričeli pri

Več >>
Mladinski odsek

57. planinski tabor na Rudnem polju

Mladinski odsek PD Vrhnika je od 1. do 10. avgusta 2021 organiziral 57. planinski tabor za mlade na Rudnem polju. Mladinski odsek PD Vrhnika je

Več >>