Planinsko Društvo Vrhnika

Aktualno

47 blagajev volčin (1) (1)
Varstvo gorske narave

Rastlinstvo Planine in okolice

Odsek za varstvo narave PD Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja Vrhnika sta v dvorani Cankarjevega doma organizirala v oktobru in novembru predavanji gospe Sonje Zalar

Več >>
Sončki

Sončki iz Dekanov na Tinjan

Zadnji oktobrski Sončkov pohod smo začeli v Dekanih in mimo cerkve z gotskimi elementi krenili desno do zadnjih hiš v kraju, kjer smo po makadamski

Več >>

4. redna seja Gospodarskega odseka

*  2. točka dnevnega reda: Poročilo o prijavi v svetovalni pisarni PZS

Milan Jerman je prisotne seznanil, da je bila prijava v Svetovalni pisarni PZS poslana dne 13. 4. 2015. V 30. dneh pozove svetovalna pisarna na razgovor. Do 13. 5. 2015 pričakujemo povabilo na razgovor.    

Roman Novak je dodal, da je pogoj za pridobitev nekaj finančnih sredstev od Fundacije za šport, da najprej začnemo razgovore o novem zavetišču v Svetovalni pisarni PZS. Zato bosta z Milanom najprej  predstavila idejni projekt in pridobila njihove pripombe.

Sklep

1.    Čakamo na poziv Svetovalne pisarne PZS in se razgovora udeležimo.

*  3. točka dnevnega reda: Poročilo o obisku pri PD Žiri

Roman Novak je prisotne seznanil da so bili 15. 4. 2015 na obisku pri PD Žiri, ki že končujejo gradnjo planinskega doma na Mrzlem vrhu. Obiska so se udeležili: Roman Novak, Milan Jerman in projektant arhitekt Polde Torkar. Seznanili so se z velikostjo objekta, načrtovanih prostorih v objektu, načinom investiranja, pridobivanjem finančnih sredstev, donatorskimi in sponzorskimi sredstvi. PD Žiri predvidevajo otvoritev novega planinskega doma na Mrzlem vrhu v juniju.    

Sklep

1.    Če hočemo za zavetišče na Planini pridobiti nekaj denarnih sredstev od Fundacije za šport je potrebno najprej pridobiti reference od Svetovalne pisarne PZS.

*  4. točka dnevnega reda: Najava za sestanek pri županu in podžupanu

Milan Jerman in Roman Novak sta prisotne seznanila, da je zdaj čas za sestanek pri županu in podžupanu. Zdaj imamo Idejni projekt za zavetišče in prijavo v Svetovalni pisarni PZS.

Sklep

1.    Milan Jerman in Roman Novak se dogovorita za sestanek.

*  5. točka dnevnega reda: Izdelava ocene GOI del

Gospodarski odsek pri PD Vrhnika ima zdaj idejni projekt novega zavetišča na Planini iz katerega je razvidna razporeditev prostorov, zagotavljanje vseh potreb in normativov. Potrebno je narediti oceno investicije ovrednotenje GOI del. Ker ima članica Gradbenega odseka Metka Krašovec izkušnje iz kalkulacij in ocen investicij pripravi oceno investicije GOI del.         

Sklep

1.    Metka Krašovec pripravi oceno investicije GOI del.

Delite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn