Planinsko Društvo Vrhnika

Aktualno

Sončki

Sončki po Poti ob rimskem zidu

Na prvem pohodu v januarju smo Sončki spet spoznavali bližnjo okolico Vrhnike. Tokrat smo obiskali ostanke rimskega zidu iz obdobja od sredine 3. do začetka

Več >>

3. redna seja Gospodarskega odseka

*   2. točka dnevnega reda: Razprava, mnenja in pripombe na novi tloris zavetišča z dne 26. 3. 2015

Po prvotnem idejnem projektu, z dne 11. 3. 2015 so bile mere objekta  11,50 x  5,80 m z delno podkletenim objektom in izkoriščenim prostorom v mansardi.

Ker pa na terenu zmanjka prostora je potrebno objekt zmanjšati.

Na sestanku 23. 3. 2015 nam je projektant arhitekt Polde Torkar predstavil nov idejni projekt z merami 10,30 x 14,70 m.

Dostop v kletno etažo  je mimo pulta izdaje pijač po dvoramnih stopnicah.

V kletni del bodo nameščene sanitarije za goste: moške sanitarije (2 pisoarja, 1 školjka in 1 umivalnik),  ženske sanitarije (2 školjki in 1 umivalnik) in 4 tuš kabine. 

V ločenem kletnem prostoru je prostor za shrambo pijač in  živil, kotlarna in zunanji prostor za drva in smeti. Ti prostori so dostopni iz zunanje strani v nivoju kleti. Povezava med kletnim prostorom in pritličjem je izvedena z enoramnimi stopnicami, katere uporablja samo osebje zavetišča.

Pritličje je dostopno preko vetrolova mimo pulta in stopnic v prostor za goste. Projektant je ohranil željo PD 50 sedežev v jedilnici zavetišča. V jedilnici je tudi zidana peč s klopjo in dodaten kamin za hitrejše ogrevanje.

V sodelovanju s tehnologom ing. Goršičem je kuhinja projektirana po vseh zahtevah, ločeno od priprave hrane in izdaje pijač. Za osebje so ločene sanitarije z garderobo. Kuhinjski del je povezan z enoramnimi stopnicami s kletjo shrambo pijač in hrane.

Iz pritličja poleg vetrolova vodijo dvoramne stopnice  v mansardno nadstropje, kjer so skupna ležišča, predavalnica, sanitarije z umivalnikom moške in ženske in soba za oskrbnika zavetišča.   

Dne 29. 3. 2015 nas je projektant arhitekt Polde Torkar presenetil še z dodatnimi načrti: tlorisom ostrešja, prerezom ostrešja in vsemi štirimi fasadami. V strehi so 3 frčade in 6 strešnih oken. Fasade so delno obložene z lesenim opažem.

  Sklep

1.    Idejni projekt novega zavetišča na Planini je še potreben razprav, zbirajo se pripombe in izboljšave ter pripravi za predstavitev.

*  3. točka dnevnega reda: Prijava v svetovalni pisarni PZS

Do 17. aprila se je nujno potrebno prijaviti v svetovalno pisarno PZS na posvet o gradnji novega zavetišča na Planini.

Člani Gospodarske komisije so predlagali Novak Romana in Jerman Milana, da se udeležita posveta v svetovalno pisarni PZS.

Sklep

1.    PD Vrhnika prijavi udeležbo za svetovalno pisarno PZS.

2.    Posveta o novem zavetišču se udeležita Novak Roman in Jerman Milan.

Delite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn