Planinsko Društvo Vrhnika

Zgodovina

PD Vrhnika je nastalo v letu 1960, t.j. v času ko so se razmere po vojni počasi normalizirale in se je začela upoštevati ljudska iniciativa. Približno v tem času so nastala tudi druga društva. PD ni nastalo z dekretom neke politične stranke ali po ukazu nekega oblastnika. Društva, ki so nastala na tak način, so bila kratkega diha.

Planinsko društvo je nastalo iz potrebe po druženju vseh vrst ljudi, iz skupnih interesov, iz prastarega navdušenja Slovencev nad gorami. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo niti vrhunskih alpinistov, ki se podajajo na najvišje gore sveta predvsem zaradi takega odnosa do gora. Naš namen ni odvzeti kateremu koli obstoječemu društvu ali organizaciji njegovo ali njeno področje dela ali celo članstva.

Poslanstvo našega društva je predvsem v ¨dograjevanju¨ samega sebe. Človek je odprto bitje, je bitje možnosti, med katerimi lahko izbira in sebi ter vrstnikom pripravlja ugodnejše pogoje za lastno izpopolnjevanje. Drug od drugega lahko dobivamo moralno pomoč in spodbude. Nekateri so dejavnejši, marljivejši in uspešnejši, gredo pred drugim in vlečejo druge pred sabo. Tako tudi ti postanejo aktivnejši, samozavestnejši in ustvarjalnejši. Menim, da je tudi PD Vrhnika tako društvo, ki vzpodbuja ljudi k dejavnejšemu življenju, in želim mu, da bi tako tudi ostalo.

PD Vrhnika je organizirana tako, da čim večji krog ljudi najde v njem svoje interese. V ta namen je znotraj društva več sekcij, odsekov in skupin, ki so dejavni predvsem v osnovni šoli in alpinizmu. Število članov PD Vrhnika se je od ustanovitve spreminjalo. V nekaterih obdobjih je imelo društvo več članov, kot jih ima danes. Menim da to ni posledica našega slabega dela, ampak je bolj odsev odprtosti družbe za razne dejavnosti. Mnogi ljudje so našli možnost svojega izpopolnjevanja na drugih področjih. Vendar se uspešnost ne meri samo po številu članov, ampak predvsem po njihovi aktivnosti. Številnih naših pohodov so se udeležili ljudje, ki niso naši člani.

S toliko uspešnimi akcijami, kot jih je izpeljalo PD Vrhnika, se lahko pohvali le malokatero društvo na Vrhniki.

Besedilo je povzeto iz brošure, ki je izšla ob 40 letnici društva, spisal je pa tedanji predsednik PD Vrhnika, Jože Šušteršič