Planinsko Društvo Vrhnika

Aktualno

Markacijski odsek

Delovna akcija markacistov na Planini

Markacisti so konec septembra zavihali rokave in urejali planinske poti. Del akcije je potekal od koče navzdol čez Špico do Hameksa in potem nazaj na

Več >>

Izvoljen novi, stari predsednik društva

V začetku marca smo se planinci Planinskega društva Vrhnika srečali na občnem zboru. Pregledali smo poslovanje v letu 2022 in se seznanili z načrti za leto 2023.

Po uvodnem pozdravu predsednika društva, Tomaža Stržinarja, smo z eno minutnim molkom počastili spomin na naše preminule člane.

Po izvolitvi organov občnega zbora, kateremu je predsedovala Jana Fabjan, je sledilo poročilo predsednika društva, Tomaža Stržinarja.

V letu 2022 je društvo imelo 559 članov, prostovoljci so opravili 4.770 ur.

Sledilo je poročilo načelnikov Gospodarskega, Markacijskega, Mladinskega, Vodniškega odseka in Odseka varuhov gorske narave. Svoje delo so predstavile planinske skupine Barjani, Cekinčki, Lintverni, Sončki, Triglavke, Veseli triglavci in Zimzeleni. Poročila oziroma vtise odsekov in skupin iz pohodov, vsak mesec spremljate v Našem časopisu in na društveni spletni strani.

Vodniki Planinskega društva Vrhnika so v lanskem letu sodelovali pri izvedbi, organizaciji in vodenju pohodov in tabora. Vodili so 87 enodnevnih pohodov, 1 dvodnevni pohod, 2 večdnevna pohoda, 1 letni tabor in 1 zimski tabor. Vse skupaj so vodili 2326 planincev. V preteklem letu je bilo na društvu 19 vodnikov. Opravili so pet zimskih dousposabljanj in eno izpopolnjevanje.

Blagajničarka, Petra Krašovec, je predstavila finančno poročilo, poročilo Nadzornega odbora pa Dušica Stojanovska.

Program dela za leto 2023 so vsi predstavili že v svojih poročilih za lansko leto. Kot vse doslej bodo tudi letos skrbeli za dobro počutje članov, organizirali pohode, tečaje, predavanja in srečanja. Mladinski odsek bo organiziral 59. planinski tabor. Sodelovali bodo v skupnih akcijah v organizaciji MDO Notranjske. Društvo bo aktivno v Športni zvezi Vrhnika, sodelovalo bo z ZIC Vrhnika, Civilno zaščito in vsemi sorodnimi društvi in organizacijami. Vse akcije bodo objavljene na spletni strani PD Vrhnika in na razobešenih plakatih.

Sledile so volitve za organe PD Vrhnika. Izvolili smo novega, starega predsednika, Tomaža Stržinarja, tajnico in blagajničarko ter člane Upravnega odbora, Častnega razsodišča in Nadzornega odbora.

Sledil je pozdrav gostov. Vsi so nam zaželeli varen korak po planinskih poteh.

Dokaz, da smo bili v letu 2022 pridni, je podelitev društvenih priznanj. Diplomo PD Vrhnika sta prejela Marjan Grom in Manca Kočevar. Bronasti znak PD Vrhnika sta prejeli Vesna Klavora in Marjeta Krambergar. Srebrni znak PD Vrhnika so prejeli Andrej Kolenc, Sonja Repnik in Sonja Zalar Bizjak, zlati znak PD Vrhnika pa Miran Klavora.

Po končanem uradnem delu nas je predsednik društva presenetil z biltenom, ki je bil izdan za 60 let delovanja društva. V njem je opisano delo za obdobje zadnjih deset let.

Ob koncu se zahvaljujemo OŠ Ivana Cankarja, ki nam je odstopila prostor za izvedbo občnega zbora, Pekarni in keksarni Adamič za sladke dobrote in ekipi iz Planine za pogostitev.

Besedilo: Polona Verbič      fotografije: Miran Klavora

Delite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn