Planinsko Društvo Vrhnika

Aktualno

Sončki

Sončki po Poti ob rimskem zidu

Na prvem pohodu v januarju smo Sončki spet spoznavali bližnjo okolico Vrhnike. Tokrat smo obiskali ostanke rimskega zidu iz obdobja od sredine 3. do začetka

Več >>

5. redna seja UO PD Vrhnika

*  4. točka dnevnega reda: Adaptacija zavetišča na Planini.

Milan Jerman in Roman Novak sta pripravila predlog za gradbeni odbor, ki bo delal na projektu adaptacije zavetišča na Planini.

Predlog članov gradbenega odbora:

1. Roman Novak

2. Metka Krašovec

3. Milan Pavlin

4. Jernej Drašler

5. Peter Suhadolnik

6. Milan Jerman

Milan Jerman je že preverjal možnost širitve zavetišča, ki jih dopušča trenutno veljavni OPN (Občinski prostorski načrt) za to lokacijo. Po sedaj veljavnih urbanističnih pogojih je možna samo 10% povečava objekta.

V času javne obravnave ob Javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega Osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta od 16. 3. 2015 do 30. 3. 2015, bo treba dati pisne pripombe z zahtevkom za spremembe urbanističnih pogojev za gradnjo na lokaciji zavetišča na Planini, v skladu z idejnim načrtom adaptacije zavetišča. Idejni načrt bo pripravil Polde Torkar.

Gradbeni odbor se sestane enkrat mesečno in o tem poroča UO društva.

V finančnem planu za leto 2015 se nameni začetna sredstva za projekt adaptacije zavetišča na Planini v višini 1000 EUR -ov.

V razpravi o tem projektu in načinu izvedbe, zbiranju sredstev in pridobivanju dokumentacije, so sodelovali Roman Novak, Milan Jerman, Jože Šušteršič

S 13 glasovi ZA je bil sprejet

7. sklep

Upravni odbor potrdi gradbeni odbor za izgradnjo – adaptacijo zavetišča na Planini v

predlagani sestavi.

S 13 glasovi ZA je bil sprejet

8. sklep

V finančnem planu za leto 2015 se nameni gospodarskemu odseku začetna sredstva za

projekt adaptacije zavetišča na Planini v višini 1000 EUR -ov.

Delite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn