1. redna seja Gospodarskega odseka

*  2. točka dnevnega reda: Določitev  zunanjih mer za novo zavetišče na Planini Milan Jerman  je seznanil prisotne z  obstoječim stanjem objekta. Mere objekta so: širine 8,35 m, dolžine 11,65 m, ter višine pritličje z uporabnim podstrešjem. Predstavljen je bil idejni projekt iz leta 2011, z merami  širine 9,85 m, dolžine 14. 65 m. Ta projekt predvideva …

1. redna seja Gospodarskega odseka Read More »