Planinsko Društvo Vrhnika

Odsek za varstvo gorske narave

Zametki na področju varovanja gorske narave na Vrhniki segajo v daljne leto 1977. Takratni Mladinski odsek pri Planinskem društvu Vrhnika je poslal nekaj svojih članov na tečaj za gorskega stražarja pri PTT Ljubljana. Tečaj so opravili: Branko Garafolj, Franci Petrovčič, Bojan Jesenovec, Tomaž Cunder in Tomo Bratič. Še istega leta so dne, 18. 11. 1977, ustanovili Odsek gorske straže pri Planinskem društvu Vrhnika. Za načelnika je bil imenovan Branko Garafolj. Organizirali so tečaj za gorskega stražarja. Zaključni izpiti so bili v koči na Planini. Tečaj sta vodili dr. Nada Praprotnik in Slavica Lesica.

Tečajniki so se zagreto lotili izobraževanja. Organizirali so tudi nekaj čistilnih akcij na področju Planine, predavanja in ekskurzije. Že takrat so razmišljali o postavitvi opozorilnih napisov. Vendar je delovanje gorske straže z leti zamrlo.

Tistih nekaj zanesenjakov je izgubilo veter v vrhniških jadrih, saj tudi družbena klima še ni bila naklonjena varovanju narave in se je temu namenjalo zelo malo pozornosti. Potem se dolga leta na tem področju na Vrhniki ni nič dogajalo.

Od leta 2001 poteka na Planinski zvezi Slovenije intenzivno izobraževanje predvsem za varuhe gorske narave. Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije je postala zelo dejavna, saj so tudi smernice v širši družbi naklonjene vsem gibanjem, ki delujejo v smislu varovanja narave.

Leta 2003 je Planinsko društvo Vrhnika poslalo članico Suzano Novak na tečaj za varuha gorske narave, ki je nadgradnja gorskemu stražarju. Seveda ena lastovka še ne prinese pomladi in leta 2007 je izobraževanje uspešno zaključil Darko Horvat s seminarsko nalogo Ferranova buža, leta 2008 pa še Vida Praprotnik s seminarsko nalogo Obnova poti od Štirne do zavetišča na Planini.

Na seji upravnega odbora PD Vrhnika leta 2007 (po tridesetih letih), je padla ideja o ustanovitvi Odseka za varstvo gorske narave pri Planinskem društvu Vrhnika. Prvi načelnik odseka, ustanovljenega 22. 2. 2008, je bil Darko Horvat, po enem letu je načelništvo prevzela Vida Praprotnik.

Odsek se v glavnem ukvarja z organizacijo vsakoletnih čistilnih akcij. Akcije potekajo predvsem po vrhniških planinskih poteh, čeprav se je čiščenje spričo vedno številčnejše udeležbe razširilo tudi na dolinske poti.

Naloga Odseka je tudi opozarjanje na onesnaževanja v naravi, divja odlagališča, nedovoljeno uporabo vozil v naravnem okolju, aktivno sodelovanje pri odpravljanju bližnjic in sodelovanje ob posegih v naravi.

Ozaveščanje na področju varovanja narave se iz leta v leto izboljšuje, saj nas je v to prisililo dolgoletno neodgovorno obnašanje in verjamemo, da bo imel Odsek za varstvo gorske narave v Planinskem društvu Vrhnika vedno večji pomen.

Besedilo je povzeto po brošuri, ki je bila izdana leta 2010 ob 50 letnici društva.

Naravovarstveni izlet na Kamberško

 Planinsko društvo Vrhnika in Odsek za varstvo gorske narave vas vabita v soboto, 13, aprila 2019 na naravovarstveni izlet na Kamberško. Več informacij najdete v priloženem vabilu. KLIK

Več >>

Naravovarstveni izlet na Kamberško

 Planinsko društvo Vrhnika iin odsek za varstvo gorske narave vas vabita v soboto 9. junija 2018 na naravovarstveni izjet na Kamberško. Več informacij najdete v priloženem vabilu. KLIK

Več >>